Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaszarakoszula szarakoszula

February 17 2019

Obojętność
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viaprzytulmnie przytulmnie
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
5510 dae5
Reposted fromverronique verronique viaprzytulmnie przytulmnie

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viaprzytulmnie przytulmnie
0889 6632 500
8758 0c2a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaprzytulmnie przytulmnie
1595 fcee 500
Reposted fromthealex thealex vianadelle nadelle

February 16 2019

Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaugustus augustus
8539 7a8b 500
Reposted from4777727772 4777727772
8555 8e1d 500
Reposted from4777727772 4777727772
8564 68e6
Reposted from4777727772 4777727772

February 15 2019

znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viaMsChocolate MsChocolate

February 14 2019

3204 c68a
Reposted fromnebthat nebthat vialeksandra leksandra
6650 eca1 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro vialeksandra leksandra
7692 95df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl