Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Reposted fromFlau Flau viaistsoeasy istsoeasy
Reposted fromshakeme shakeme viaikari ikari
Reposted frombluuu bluuu vialeimakid leimakid

November 09 2018

Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz
9848 ebdd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaindisputabel indisputabel
9798 e5a1
Reposted fromkarahippie karahippie viaindisputabel indisputabel
Reposted fromshakeme shakeme viaJessSilente JessSilente
9992 3767
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasomebunny somebunny

November 08 2018

List do ludożerców

Kochani ludożercy 
nie patrzcie wilkiem 
na człowieka 
który pyta o wolne miejsce 
w przedziale kolejowym 

zrozumcie 
inni ludzie też mają 
dwie nogi i siedzenie 

kochani ludożercy 
poczekajcie chwilę 
nie depczcie słabszych 
nie zgrzytajcie zębami 

zrozumcie 
ludzi jest dużo będzie jeszcze 
więcej więc posuńcie się trochę 
ustąpcie 
kochani ludożercy 
nie wykupujcie wszystkich 
świec sznurowadeł i makaronu 
nie mówcie odwróceni tyłem: 
ja mnie mój moje 
mój żołądek mój włos 
mój odcisk moje spodnie 
moja żona moje dzieci 
moje zdanie 

Kochani ludożercy 
Nie zjadajmy się Dobrze 
bo nie zmartwychwstaniemy 
Naprawdę
— Różewicz Tadeusz
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
2223 4b17 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera

November 06 2018

7090 197d 500
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromshakeme shakeme

November 05 2018

0556 9c0a
Reposted fromkarahippie karahippie
A my, czy możemy naprawdę pomóc drugiemu człowiekowi, jeżeli sami pomocy potrzebujemy, jeżeli cierpimy? Przecież tym, czym jesteśmy wewnątrz, tym jesteśmy na zewnątrz, i jeżeli jesteśmy wewnątrz jedną krwawą raną, jedną wielką gulą cierpienia, to przecież wszystko, co dajmy drugiemu człowiekowi, jest tym cierpieniem napiętnowane naznaczone zarażone. Trzeba by być jak Słońce samym światłem, samym blaskiem, samym ciepłem, samym dobrem, samą miłością - żeby móc komukolwiek pomóc. Prawdziwie pomóc, nie tak, jak pomagamy: niezdarnie marnie ślamazarnie chwilowo ułamkowo ułomnie znikomie bezowocnie. Czy można być Słońcem?
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaheavencanwait heavencanwait
0508 a9c5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl