Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
1156 0c30 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszarakoszula szarakoszula
0630 69f2 500
Reposted fromsavatage savatage viamilky-mist milky-mist

May 23 2019

5597 f27a 500

1953 New York by Vivian Maier

Reposted fromacarro acarro
1229 2907 500

marysiaghirardi:

Przymorze, 12 2014

Reposted fromacarro acarro viamilky-mist milky-mist

May 22 2019

6009 6552 500
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viaszydera szydera
4860 51af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawrajt wrajt
Tak naprawdę żyjemy w mrowisku, gdzie wszyscy robią to samo. Te sznury samochodów, wiozących ludzi rano do pracy, wszyscy podobnie ubrani, jedzący podobne potrawy, czytający te same lektury, mający te same oryginalne pasje. To jest taka sieć. Dlatego szaleństwa dają nam poczucie, że mamy coś własnego, oryginalnego, że coś głęboko przeżywamy. Pokazują, że jesteśmy inni, dają poczucie, że tworzą mój własny świat.
— "O zazdrości" - Lew-Starowicz
Reposted fromAnilorak18 Anilorak18 viaszydera szydera
1950 fdb2 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaszydera szydera

May 18 2019

0620 6f81
Reposted fromDreamInMyPocket DreamInMyPocket viakerosine kerosine

May 17 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai

May 16 2019

9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viadoubleespresso doubleespresso
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"

May 14 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl