Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viabylejaka bylejaka
4860 245a
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
I realized that of all the invisible powers the one I was destined to be most strongly affected and dominated by was music. From that moment on I had a world of my own, a sanctuary and a heaven that no one could take away from me. Oh, music! 
— Hermann Hesse
Reposted from0 0 viaverronique verronique

February 13 2020

5810 9ff1
Reposted fromkattrina kattrina viamikrokosmos mikrokosmos
Reposted fromshakeme shakeme viamikrokosmos mikrokosmos
To co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem. (...)
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny.
I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viaszydera szydera
"(...) To wszystko... Umar­łem przez cie­bie,
Cho­ciaż wła­śnie dla cie­bie  tak pra­gną­łem żyć."
— Jan Brzechwa "Banita"

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viaheavencanwait heavencanwait
0386 841a 500

January 26 2020

Kocham Cię.
Ani mi powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.
— K. Przerwa Tetmajer
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viapokahontaz pokahontaz

January 25 2020

Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz - "Zombie"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
8885 63e4
Reposted fromlaters laters viamikrokosmos mikrokosmos
Każda moja komórka ciała wyrywa się do Ciebie. 

January 19 2020

Czy myślisz czasami o mnie przed snem?

January 18 2020

9199 622d
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viatoskalatte toskalatte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl